Andra Gröna


Grön Ungdom
Grön Ungdom är Miljöpartiet de grönas ungdomsförbund, huvudsakligen för medlemmar upp till 26 år. Grön Ungdom är en del av Miljöpartiet. Det innebär inte bara att de driver samma politik som partiet utan också att de är med och utformar den. Alla medlemmar i Grön Ungdom blir automatiskt medlemmar i Miljöpartiet. 
Ekeröbon Lorentz Tovatt är en av Grön Ungdoms språkrör, se www.gronungdom.org/vara-sprakror/
Besök gärna Grön Ungdoms site på www.gronungdom.org

Gröna Studenter
Gröna Studenter är Miljöpartiet de grönas studentförbund. Gröna Studenter bildades 2002 för att vara länken mellan högskolevärlden, politiskt engagemang och Miljöpartiets parlamentariska arbete. Gröna Studenter fungerar som ett nätverk och ett forum för studenter som är intresserade av grön politik. Gröna Studenter är en del av Miljöpartiet, och Miljöpartiets studentförbund. Det innebär inte bara att de driver samma politik som partiet utan också att de är med och utformar den. Fokus ligger på student-, utbildnings- och forskningsfrågor men gränsar också till många andra frågor. Gröna Studenter är uppbyggt kring en riksorganisation och ett antal lokalavdelningar. Gröna Studenter finns både i Stockholm och Mälardalen.
Besök gärna Gröna Studenter site på www.gronastudenter.se

Gröna Seniorer
Gröna seniorer är ett nätverk som består av Miljöpartister som är över 55 år. 

Fler Gröna
Den gröna tankesmedjan Cogito