Välkommen
Välkommen till Miljöpartiet de gröna Ekerö kommuns nya medlemswebb

Här på medlemswebben kommer du hitta information för dig i Ekerö kommun som är medlem i Miljöpartiet de gröna. 
T.ex. information om kommande medlemsmöten, kampanjer och verksamhetsplan.
Du kan också hitta vår officiella sida på www.mp.se/ekero